Priser

Vi kan skreddersy et opplegg tilpasset dine behov. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Prisene gjelder fra: 01.08.2022

Tjeneste Pris

Tjenester i hjemmet: hjemmehjelp, husvask, vindusvask o.l

Avlastning/ Ledsaging

pr time

pr time

520,-

520,-

Kveldstillegg etter kl 17pr time130,-
Lørdags- og søndagstilleggpr time120,-
Kjøringpr.oppdrag200,-
Kjøring utenfor Levanger kommunepr.km4,03,-


Noen tjenester er momsbelagt med 25% tillegg. Det gjelder renhold, klesvask, matlaging og andre praktiske gjøremål i huset som ikke defineres som en helsetjeneste. Dersom du har vedtak fra kommunen på disse tjenestene, slipper du moms i tillegg.

Fakturering skjer ca. en gang pr.mnd, og for hver fakturering tilkommer et fakturagebyr på kr 50,-. Ved epostfaktura bortfaller fakturagebyr.


Jeg ønsker mer informasjon

Send en e-post til: privat@innherredomsorg.no

Husk å skrive inn et telefonnummer slik at vi eventuelt kan ta kontakt med deg.

Eller ring oss på telefon: og 922 78 800