Aktivitetstilbud

Vi kan være behjelpelige med å organisere turer og sosiale samlinger.
For eksempel friluftturer, felles bakedag, kino, kafe, teater o.l

Ja, jeg ønsker mer informasjon

Send en e-post til: privat@innherredomsorg.no

Husk å skrive inn et telefonnummer slik at vi eventuelt kan ta kontakt med deg.