Aktivitetstilbud

aktivitet1.jpgNettverksbygging og sosialt samvær skaper glede i hverdagen.

Vi kan være behjelpelige med å organisere turer og sosiale samlinger.
For eksempel friluftturer, felles bakedag, kino, kafe, teater o.l

Ja, jeg ønsker mer informasjon

Send en e-post til: privat@innherredomsorg.no

Husk å skrive inn et telefonnummer slik at vi eventuelt kan ta kontakt med deg.

Innherred Omsorg AS
Postboks 95
Åsvegen 42
7619 Skogn

Tlf: 922 788 00

E-post:
privat@innherredomsorg.no